Charakterystyka osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

woman standing near body of water

Upośledzenie umysłowe jest stanem trwałym charakteryzującym się inteligencją poniżej przeciętnej, co powoduje ograniczenia w uczeniu się i funkcjonowaniu adaptacyjnym. Osoby z upośledzeniem umysłowym mogą żyć samodzielnie w społeczności i uzyskiwać różne poziomy zatrudnienia, w zależności od stopnia ciężkości; wraz ze wzrostem ciężkości może być konieczne szkolenie i wsparcie, aby wykonać nawet proste, codzienne zadania.

 • Spostrzeżenie jest niedokładne (nie odzwierciedlają rzeczywistości w sposób adekwatny).
 • Proces spostrzegania przebiega wolno.
 • Występuje uwaga mimowolna, brak uwagi dowolnej.
 • Osoby potrafią porównać 2 przedmioty i wskazać np: dłuższy, krótszy, ładniejszy.
 • Potrafią dostrzec podobieństwa i różnice między przedmiotami i rysunkami, lecz nie potrafią ująć tego w odniesieniu do pojęć.
 • Są w stanie zdefiniować proste pojęcia przez ich użyteczność (np. rower do jeżdżenia). Dominuje myślenie sensoryczno-motoryczne.
 • Rozróżniają proste kształty geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat).
 • W szkole potrafią nauczyć się rozpoznawania łatwych wyrazów.
 • Mowa jest bełkotliwa, opiera się na zdaniach prostych, często takie osoby wypowiadają się monosylabami. Natomiast zasób słownictwa jest ubogi.
 • Występują bogate potrzeby psychiczne oraz objawy przywiązania, sympatii i antypatii, a także uczucia moralne, wyniesione z sytuacji domowej i rodzinnej.
 • Osoby bywają uczuciowo zmienne, pobudzone, apatyczne, występują zaburzenia zachowania od agresji do zamykania się w sobie.
 • Wyrażają uczucia w sposób prymitywny. Nie kontrolują swoich emocji i popędów.
 • Zaspokajają swoje potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonują proste czynności związane z samoobsługą, która wymaga długiego ćwiczenia.
 • Samodzielność jest niewielka. Potrafią samodzielnie poruszać się po najbliższej okolicy i przygotować prosty posiłek.
 • Szkic Szkicu Szkicowac - Darmowa grafika wektorowa na PixabayRozumieją najprostsze sytuacje i umieją powiedzieć co należy zrobić.
 • Opanowują umiejętność sprzątania, klejenia, nawlekania.

Skip to content