Czym jest otwarty rynek pracy

pexels-tiger-lily-4484154

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, adresowane do pracodawców spełniających określone ustawą o rehabilitacji kryteria, jest wypłacane przez PFRON w oparciu o prowadzoną przez Fundusz ewidencję zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli osiągną wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 6%, uzyskują podwójną zachętę finansową:

  • nie wnoszą wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągniecie wskaźnika 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
  • otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – kwota zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Pracodawcy, którzy zatrudniają poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uzyskują dofinansowanie do wynagrodzenia każdej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.

Skip to content