Dostępne dokumenty w MS Word

technology-g19e235e29_1920

Struktura na podstawie stylów

 • Pisząc artykuły, wykorzystuj style wbudowane w edytorze tekstu, którego używasz. Gdy używasz stylów, nadajesz dokumentowi strukturę.
 • Najważniejsze dla dostępności dokumentu DOC jest stosowanie nagłówków. Nagłówki pozwalają osobom z dysfunkcją wzroku na nawigację pomiędzy sekcjami tekstu.
 • Grafiki uzupełniaj opisami alternatywnymi (czytaj więcej w rozdziale Zdjęcia).
 • Stosuj prawdziwe listy uporządkowane i nieuporządkowane. Nie numeruj listręcznie ani nie twórz punktorów, np. w formie „-”.
 • W tabelach oznaczaj wiersz nagłówkowy.
 • Używaj akapitów na podstawie stylów szablonu. Używaj pojedynczego Entera. Pod akapitem automatycznie tworzy się odstęp, nie twórz odstępu międzyakapitowego za pomocą podwójnego Entera.
 • Nie twórz ręcznych wcięć i przesunięć tekstu (np. za pomocą spacji). Używajtabulacji ustawionej w programie.

Czytelna treść

 • Nie justuj tekstu. Tekst musi być wyrównany do lewej strony.
 • Dziel całość na części, np. akapity czy listy. Każdy wątek tytułuj nagłówkiem odpowiedniego poziomu.
 • Stosuj wyróżnienia (pogrubienie, kursywę) z umiarem.
 • Nie zmieniaj kolorystyki tekstu na mało skontrastowaną względem tła.
 • Używaj fontów (czcionek) bezszeryfowych, np. Arial, Tahoma, Helvetica,Calibri.

Zrozumiała treść

 • Pisz prostym językiem, jak najbardziej zrozumiałym dla każdego.
 • Unikaj nadmiernie urzędowych zwrotów. Naucz się rozróżniać zbędny żargon od specjalistycznej terminologii (której zwykle nie można uniknąć).
 • Wyjaśniaj trudne słowa (np. w formie stale uaktualnianego słownika online).
 • Używaj prostych i krótkich zdań. Nawet trudne komunikaty są wówczas bardziej przyjazne w odbiorze.
 • W pierwszym akapicie opisz, czego dotyczy cały dokument.
 • W jednym akapicie zawrzyj jedną myśl lub koncept.

Skip to content