Dostępne prezentacje w MS PowerPoint

meeting-room-g4274e625b_1920-2

Dostępna i zrozumiała treść

  • Cała treść powinna być dostępna w formie tekstu.
  • Zdjęcia, grafiki, wykresy uzupełnij o opisy alternatywne, chyba że pełnią wyłącznie funkcję dekoracyjną.
  • Linki do serwisów internetowych opisuj zrozumiale, np. „Więcej informacjio konferencji „Edukacja ucznia zdolnego” w serwisie Ministerstwa Edukacji Narodowej” zamiast „Więcej informacji o konferencji w serwisie www.men.gov.pl”.

Struktura

  • Każdy slajd zatytułuj unikalnym nagłówkiem.
  • Stosuj domyślne wypunktowania.
  • Twórz tabele za pomocą narzędzi w programie, nie wklejaj ich w formiegrafiki. Możesz za to wkleić tabelę przygotowaną w Wordzie.

Czytelność

  • Nie justuj tekstu. Tekst musi być wyrównany do lewej strony.
  • Stosuj wyróżnienia (pogrubienie, kursywę) z umiarem.
  • Nie zmieniaj kolorystyki tekstu na mało skontrastowaną względem tła.
  • Używaj fontów (czcionek) bezszeryfowych, np. Arial, Tahoma, Helvetica,Calibri.

Skip to content