Gdzie powinno się stosować PDF dostępny?

Photo by CURVD®

PDF to format pliku stworzony po to, by zachować oryginalny układ wizualny, czyli by nic się nie „porozjeżdżało” bez względu na to, jakiego programu, przeglądarki czy urządzenia używa się do jego odczytania. Ta jego cecha wpłynęła na popularność tego formatu i rozpowszechnienie wśród użytkowników.

To jednak wcale nie znaczy, że powinno się go wszędzie stosować. Mało tego, stosować powinno się go tylko wtedy, gdy informacji nie da się przekazać innym sposobem, np. bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Skoro zaś wykorzystywany jest PDF, powinien być on dostępny dla wszystkich.

Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, jeśli podmiot publiczny zamieszcza dokument (jakikolwiek, choć z niewielkimi wyjątkami, np. mapami) w serwisie internetowym, to ten dokument musi być dostępny cyfrowo, czyli zgodny z wytycznymi WCAG 2.1, wyszczególnionymi w załączniku do ustawy. Czyli jeśli ktoś np. w urzędzie podejmie decyzję o zamieszczeniu informacji w formacie PDF, to ten plik także musi być dostępny.

Skip to content