Instytucje wspierające w poszukiwaniu pracownika

teamwork-3213924_1280

Pracodawca poszukujący osób niepełnosprawnych zainteresowanych zatrudnieniem może zwrócić się o pomoc w rekrutacji do:

 • Powiatowych Urzędów Pracy
 • Ochotniczych Hufców Pracy
 • agencji zatrudnienia
 • fundacji i stowarzyszeń zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, realizujących zadania zlecone z zakresu pośrednictwa pracy, takich jak:
  • Fundacja Aktywizacja (https://www.aktywizacja.org.pl/)
  • Integracja (http://www.integracja.org)
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (https://www.laski.edu.pl/pl/agencja-zatrudnienia).
  • Polski Związek Niewidomych (http://pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/praca/dla-pracujacaych-i-poszukujacych-pracy/)

Ponadto pracodawcy mogą poszukiwać potencjalnych kandydatów do pracy na organizowanych przez różne podmioty giełdach i targach pracy. Warto nawiązać współpracę z partnerem wyspecjalizowanym w rekrutacji osób niepełnosprawnych, posiadającym bazę kandydatów i znającym potrzeby tej grupy.
Takim partnerem mogą być agencje zatrudnienia zajmujące się rekrutacją i wsparciem w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Poszukując potencjalnych pracowników, pracodawca może także nawiązywać współpracę z instytucjami, które kierują swoją ofertę do osób niepełnosprawnych, ale nie zajmują się bezpośrednio pośrednictwem pracy. Instytucje te mogą służyć pomocą w zamieszczeniu ogłoszenia o ofertach pracy lub dotarciu do zainteresowanych osób niepełnosprawnych. Są to m.in.:

 • organizacje pozarządowe
 • placówki edukacyjne, a w szczególności szkoły specjalne
 • powiatowe i miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie (gminne) ośrodki pomocy społecznej.

Skip to content