Odkryj swoje umiejętności

magnifying-glass-450691_1280

Zaznacz umiejętności, które mógłbyś rozwijać i odpowiedz na pytania w nawiasach.

Kierować grupą (ile osób?)

Wzbudzić zaufanie?

Redagować (co?)

Zarządzać budżetem (jakim? ile?)

Szukać informacji (jakich?)

Produkować (co?)

Obliczać (co?)

Kierować ludźmi (jakimi? ilu?)

Wysłuchać innych (kogo? ilu?)

Wypowiadać się publicznie (w jakich okolicznościach?)

Studiować (co?)

Budować (co?)

Planować budżet (jaki? ile?)

Mierzyć (co? jak?)

Wymyślać (co?)

Brać na siebie odpowiedzialność w ramach zespołu (jaką?)

Wyrazić swoją opinię, osąd (w jakich okolicznościach?)

Argumentować, przekonać (kogo? dlaczego?)

Poinformować się, być na bieżąco (z czym?)

Organizować (co?)

Kontrolować, weryfikować (co?)

Robić plany (jakie?)

Klasyfikować (co?)

Szkolić (kogo? w jakiej dziedzinie?)

Postrzegać potrzeby, problemy innych ludzi (jakiego typu?)

Przedstawić jasne wystąpienie (na jaki temat?)

Rejestrować (co?)

Przeprowadzić ekspertyzę (jaką?)

Szukać rozwiązań (dla jakiego typu problemów?)

Czytać plany (jakie?)

Prowadzić projekty (jakie?)

Negocjować, dyskutować (co?)

Wyjaśniać, udzielać informacji

Planować (co?)

Oceniać (co?)

Dokumentować (jaki temat?)

Opracować projekty (jakie?) Nadzorować (kogo? co?)

Doradzać (komu? w czym?)

Podsumować (co?)

Utrzymywać (co?)

Koordynować (co?)

Używać (czego?)

Uruchamiać (co?)

Wyrazić swoją opinię, osad (w jakich okolicznościach?)

Argumentować, przekonać (kogo? dlaczego?)

Poinformować się, być na bieżąco (z czym?)

Organizować (co?)

Kontrolować, weryfikować (co?)

Robić plany (jakie?)

Klasyfikować (co?)

Szkolić (kogo? w jakiej dziedzinie?)

Postrzegać potrzeby, problemy innych ludzi (jakiego typu?)

Przedstawić jasne wystąpienie (na jaki temat)

Rejestrować (co?)

Przeprowadzić ekspertyzę (jaką?)

Szukać rozwiązań (dla jakiego typu problemów?)

Czytać plany (jakie?)

Na podstawie zaznaczonych umiejętności, zastanów się, jak możesz je rozwijać.

Skip to content