Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami poznawczymi – obsługa komputera

pexels-marcus-aurelius-4064699

Ta grupa osób jest prawdopodobnie najbardziej różnorodna, jeśli chodzi o schorzenia i tworzone na ich podstawie podgrupy. Jest to także największa grupa osób wykluczona z dostępu do informacji. Zaliczyć do niej można osoby:

  • z ilorazem inteligencji niższym niż przeciętny;
  • z dysleksją;
  • z nadpobudliwością (ADHD) oraz wszelkimi chorobami utrudniającymi skupienie;
  • cierpiące na autyzm;
  • z chorobą Alzheimera;
  • z zaburzeniami lękowymi, depresją i schizofrenią;
  • z przebytymi stanami neurologicznymi np. po udarze mózgu.

Mimo tej różnorodności, zapewnienie dostępności do informacji wspomnianej grupie jest względnie proste.

Podstawowym problemem dla osób należących do którejś z wyżej wymienionych kategorii,
jest zrozumienie skomplikowanego tekstu oraz zaskakująca, nielogiczna nawigacja. Z kolei błędy typowo techniczne występujące w serwisach, nie mają znaczącego wpływu na jakość odbioru treści znajdujących się na odpowiednich stronach.

Skip to content