Osoby z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy

pexels-cliff-booth-4058223

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą szukać zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. Jako pracownicy najczęściej nie podejmują działań z własnej inicjatywy, lecz starają się naśladować innych. Z tego względu zatrudnianie ich coraz częściej jest wspomagane przez trenerów pracy, którzy pomagają osobie niepełnosprawnej intelektualnie znaleźć pracę i nauczyć się właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.  

Pracownik z niepełnosprawnością intelektualną powinien otrzymać konkretne zadania do wykonania. Należy też wyraźnie nakreślić mu hierarchię służbową. Powinien również otrzymać jasne instrukcje dotyczące czasu pracy, a także sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Stanowisko pracy powinno być tak przystosowane, aby równoważyło ograniczenia pracownika z niepełnosprawnością. Jego adaptacja polega nie tylko na dostosowaniu wykonywanych czynności do umiejętności konkretnej osoby, ale czasem także na wsparciu ze strony asystenta w miejscu pracy, przynajmniej na początku.

Skip to content