PDF dostępny. Jakich błędów nie popełnić?

pexels-antoni-shkraba-4348401

Przede wszystkim błędem jest tworzenie plików PDF, które w ogóle nie powinny być zapisane w tym formacie. Błąd ten wynika np. z przekonania części urzędów, że dokument musi być na stronie opublikowany z pieczątką i podpisami. Tymczasem – z nielicznymi wyjątkami – sama publikacja dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej jest wystarczającym potwierdzeniem jego wagi.

Jak wspomnieliśmy wyżej, edytor tekstu (np. Word, Writer) ma wbudowane narzędzia, które należy stosować (np. style, wylistowania). Używanie zamiast nich własnych wyróżnień (np. myślnika zamiast punktora lub pogrubienia śródtytułu zamiast nagłówka) jest błędem. Te elementy będą jedynie w warstwie wizualnej, nie będą „zakodowane” w dokumencie, przez to nie poradzą sobie z nimi choćby wspomniane screen readery używane przez osoby niewidome.

Niektóre błędy są spójne z tymi, które popełniane są na stronach internetowych. To np. brak opisów alternatywnych zdjęć i grafik czy stosowanie zbyt małego kontrastu tekstu do tła.

Bywa, że pierwotny dokument w formacie PDF jest przygotowany w sposób dostępny. Problemy pojawiają się jednak później, ponieważ zostaje wydrukowany, a następnie zeskanowany z powrotem do PDF-a. Niweczy to cały pierwotny wysiłek.

Skip to content