Programy wspierające rozwój karieru u osób z niepełnosprawnościami

pexels-elevate-3009799

Programami wspierającymi rozwój kariery u osób z niepełnosprawnościami są:

Program „Absolwent” wspierający osoby z niepełnosprawnościami w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz planowaniu i wdrażaniu ścieżki kariery. Program jest adresowany do szkół wyższych i organizacji pozarządowych. Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w zakresie:

  • planowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zdobycia uprawnień zawodowych,
  • ukończenia kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  • odbycia stażu aktywizacyjnego,
  • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

Program „Stabilne zatrudnienie” finansowany jest ze środków PFRON. Zakłada pomoc w formie dofinansowania do:

  • wyposażenia stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
  • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • szkoleń osób z niepełnosprawnościami.

Program „Praca – integracja” ma niwelować bariery uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością u potencjalnego pracodawcy (np. zakup urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy). Partnerem PFRON została Fundacja Aktywizacja, która pełni rolę agencji zatrudnienia. Do jej zadań będą należeć m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, rekrutacja oraz przygotowanie do zatrudnienia.

Skip to content