Rekrutacja osoby z niepełnosprawnością wzrokową

job-4131482_1280

Proces rekrutacji kandydatów z niepełnosprawnością nie różni się znacząco od sposobu rekrutacji do pracy innych kandydatów. Podczas każdego etapu rekrutacji warto zastosować wskazówki, które ułatwią dotarcie do kandydatów z niepełnosprawnością.

Ogłoszenie o pracę

Przy przygotowaniu ogłoszenia o pracę dla nowego pracownika trzeba unikać bezpośrednich zwrotów informujących, że firma poszukuje wyłącznie osób niepełnosprawnych. Warto zaś wyraźnie zachęcić do udziału w procesie rekrutacji osoby niepełnosprawne, bądź też wyraźnie podkreślić gotowość pracodawcy do zatrudniania także osób niepełnosprawnych. Można to ująć słowami „Zapraszamy do aplikowania również kandydatów z niepełnosprawnością”.

Pozytywnym komunikatem jest informacja o dostępności budynku firmy dla osób niepełnosprawnych, sposobie dojazdu komunikacją miejską, przystosowaniu stanowisk pracy do osób z określonym rodzajem niepełnosprawności. Jeśli firma zatrudnia już osoby niepełnosprawne, warto tę informację zawrzeć w ogłoszeniu. Na kolejnej stronie przedstawio-
no przykładowe ogłoszenie rekrutacyjne.

Ogłoszenie o pracę powinno być napisane prostym, zrozumiałym językiem. Należy w nim opisać czynności, które będzie wykonywać pracownik, a także warunki pracy (np. praca w grupie/samodzielna), środowisko pracy (np. mikroklimat, hałas).

Należy zadbać też, aby oferta pracy była dostępna w tzw. formatach przyjaznych osobom niedowidzącym, czyli w wersji o zwiększonym kontraście i z powiększoną czcionką.

Skuteczniejsze dotarcie do kandydatów zapewni umieszczenie ogłoszenia na jednymz profilowanych portali rekrutacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Wiele z nich powstaje z inicjatywy organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Przykładowe portale rekrutacyjne:

http://oferty.praca.gov.pl /
http://niepelnosprawni.pl/
http://sprawni-niepelnosprawni.pl/
http://popon.pl/
http://fazon.pl /
http://praca.obpon.pl/
https://werbeo.pl/
https://sprawni.weegree.com/
https://sprawniwpracy.com/

Skip to content