Sprawdź swoje uniwersalne umiejętności

business-3639450_1280
Sprawność fizyczna i umiejętności manualne Umiejętności w kontaktach z ludźmi Umiejętności pracy z danymi, z informacją
Sprawność fizyczna:

 • Zręczne ręce
 • Koordynacja ręka – oko
 • Koordynacja ruchowa
 • Szybkość, siła, wytrzymałość

Posługiwanie się materiałami:

 • Szycie
 • Cięcie, rzeźbienie
 • Malowanie

Posługiwanie się przedmiotami:

 • Montowanie, złożenie czegoś
 • Reperowanie
 • Kierowanie autem

Budowanie:

 • Budowanie
 • Remonty

Ogrodnictwo i hodowla • Hodowla roślin

 • Hodowla zwierząt
Z jednym człowiekiem:

 • Pomaganie
 • Słuchanie
 • Wykonywanie poleceń
 • Pisanie listów
 • Rozmawianie przez telefon
 • Uczenie indywidualne
 • Doradzanie
 • Reprezentowanie
 • Przekonywanie
 • Sprzedawanie

Z grupami ludźmi:

 • Komunikowanie się z ludźmi
 • Gry zespołowe
 • Wystąpienia publiczne
 • Prowadzenie dyskusji w grupie
 • Przewodzenie negocjowanie
 • Uczenie grupy
 • Współpraca w grupie
 • Organizowanie grupy
Zbieranie i wytwarzanie:

 • Poszukiwanie
 • Badanie
 • Obserwowanie ludzi

i rzeczy

 • Wywiady z ludźmi
 • Wyobraźnia, pomysłowość

Zarządzanie informacją:

 • Kopiowanie
 • Sortowanie, segregowanie
 • Analizowanie, syntetyzowanie • Porównywanie
 • Interpretowanie
 • Graficzna prezentacja
 • Tłumaczenia
 • Obliczenia

Przechowywanie:

 • Wprowadzanie danych do komputera
 • Maszynopisanie
 • Archiwizacja
 • Nagrywanie (dźwięk, obraz)
 • Fotografowanie
 • Świetna pamięć

Wykorzystanie:

 • Dla ludzi
 • Dla rzeczy

Skip to content