W jaki sposób dostosować stanowisko pracy dla osób z niepełnosprawnościami

pexels-marcus-aurelius-4063619

Do najważniejszych zadań pracodawcy, który planuje zatrudnić osobę niepełnosprawną, należy obowiązek dostosowania stanowiska pracy i dojścia do niego, w sposób uwzględniający stopień i rodzaj niepełnosprawności pracownika. Celem jest zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników, także tych z mniejszą sprawnością. Co warto wiedzieć o przepisach BHP dotyczących przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności stanowisko pracy powinno zostać zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Zasada ta dotyczy nie tylko samego stanowiska pracy, ale również dojścia do niego. Przepisy BHP nie podają szczegółowych instrukcji w zakresie konkretnych procedur służących ich dostosowaniu. Jeśli rodzaj niepełnosprawności pracownika nie wiąże się z koniecznością przystosowania do niego stanowiska pracy, pracodawca nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków.

Pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania się do Państwowej Inspekcji Pracy w celu oceny stopnia przystosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Jednakże ze względu na dość ogólne przepisy dotyczące sposobów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika, pracodawca może mieć problem z oceną, czy zmiany zostały wdrożone prawidłowo. W razie wątpliwości powinien skorzystać z pomocy służby medycyny pracy.

Jeśli pracownik utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracodawca ma obowiązek wydzielić lub zorganizować dla niego odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym. Czynności służące zorganizowaniu stanowiska pracy muszą zostać wykonane w okresie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia przez pracownika gotowości przystąpienia do pracy. Pracownik ma z kolei obowiązek zgłosić taką gotowość w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.
Przepisy te nie obowiązują pracodawcy w przypadku, gdy udowodniono, że przyczyną, która doprowadziła do niepełnosprawności, było naruszenie przepisów BHP z winy pracownika lub z powodu jego nietrzeźwości.

Skip to content