Dla kogo jest PDF dostępny?

Photo by Amanz

Standardowe w cyklu „ABC Dostępności” pytanie w przypadku dostępnych PDF-ów brzmi wieloznacznie. Wiadomo bowiem, że PDF-y są dość powszechną formą przekazywania informacji i teoretycznie korzystać z nich mogą wszyscy. Pytanie powinno więc brzmieć: komu służą PDF-y przygotowane zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej? Odpowiedź także brzmi: wszystkim. Wiele rozwiązań, które czynią PDF w pełni dostępnym cyfrowo, przekłada się bowiem na komfort każdego użytkownika.

Powszechnie znane są (niestety) skany dokumentów, z których trudno coś odczytać nawet osobie o sokolim wzroku. Nie da się w nich automatycznie znaleźć interesującego nas słowa, ponieważ program ich nie rozpoznaje. To jedynie tzw. mapa bitowa, czyli w dużym skrócie: obraz, zdjęcie. Takie PDF-y to skrajne przypadki braku dostępności.

Dostępność PDF-ów ma jednak różne poziomy. Zdesperowany widzący użytkownik rozszyfruje zapisy nawet najpodlejszego skanu. Ale raczej na dużym ekranie komputera stacjonarnego lub laptopa. Na smartfonie może to być ponad jego siły. Z różnymi mało czytelnymi lub trudno zrozumiałymi PDF-ami duże problemy będą miały osoby słabowidzące, a także użytkownicy z dysleksją, ograniczeniami poznawczymi, niepełnosprawnością intelektualną itd. Z kolei skany dokumentów, których treści nie rozpozna tzw. screen reader, czyli czytnik ekranu używany przez osoby niewidome, będą dla tych użytkowników całkowicie nieprzydatne.

Skip to content