Jak czytać kody niepełnosprawności

finger-2081169_1280

Kody niepełnosprawności wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (par.32 pkt. 1
Ustawy o Rehabilitacji)


01 U – upośledzenie umysłowe
02 P – choroby psychiczne
03 L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04 O – choroby narządu wzroku
05 R – upośledzenie narządu ruchu
06 E – epilepsja
07 S – choroby układu oddechowego i krążenia
08 T – choroby układu pokarmowego
09 M – choroby układu moczowo-płciowego
10 N – choroby neurologiczne
11 I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera

Skip to content