Poradnictwo zawodowe jako istotny aspekt rehabilitacji

pexels-ivan-samkov-8127625

Dynamicznie zmieniający się współczesny rynek pracy stanowi obszar wielu działań mających na celu wsparcia zatrudnienia szczególnie tych osób, które mają niewielkie szanse na podjęcie pracy. Osoba z niepełnosprawnościami, jako uczestnik rynku pracy, w wielu sytuacjach pozbawiona jest równego dostępu do zatrudnienia oraz odpowiedniego do potrzeb wsparcia w jego pozyskaniu i utrzymaniu. Czasami spotyka się też z negatywnymi postawami społecznymi zarówno pracodawców, jak i sprawnych pracowników.

Osoby z niepełnosprawnościami, aby poznać „smak pracy” powinni się do tego przygotować, zapoznać z realiami rynku pracy, co ułatwi im dopasowanie siebie do wymagań pracodawców
i oferowanych (dostępnych) miejsc pracy.

W tej sytuacji istotną rolę odgrywa poradnictwo zawodowe, które jest ważnym etapem rehabilitacji zawodowej, która jako dopełnienie rehabilitacji leczniczej i społecznej, ma pomóc w podniesieniu jakości życia oraz poziomu funkcjonowania.

Wraz z rosnącą liczbą osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, rośnie także zapotrzebowanie na pomoc i zaangażowanie ze strony doradców zawodowych. Ludzie zagubieni w różnorodności świata zawodów często sami nie są w stanie znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia, wybrać drogi kształcenia zgodnej z ich możliwościami i predyspozycjami.

Dlatego rola poradnictwa zawodowego w życiu osób z niepełnosprawnością jest nieprzeceniona, a być może nawet istotniejsza niż w przypadku osób sprawnych, dla których rynek pracy jest o wiele bardziej otwarty i osiągalny. Osoby z niepełnosprawnościami, ze względu na indywidualne ograniczenia mają zawężone możliwości i szanse zawodowe. Często narażone są na duży wysiłek i stres, związany z pokonaniem barier fizycznych, psychicznych i społecznych, w trakcie poszukiwania odpowiedniego miejsca na rynku pracy (znalezienie pracy), a w konsekwencji zadowolenia z jej wykonywania.

Skip to content