Sposoby aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

pexels-ivan-samkov-8127690

Staż – osoby z niepełnosprawnościami mogą odbyć staż, który będzie finansowany z Funduszu Pracy lub ze środków PFRON-u. Urząd pracy może skierować taką osobę na staż trwający od 3 do 12 miesięcy. Przez ten okres stażyście należy się stypendium opiewające na 120% wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych.

Szkolenie – aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej to również kształcenie, możliwość zdobywania nowych kwalifikacji oraz umiejętności, które zwiększają szansę znalezienia interesującej i atrakcyjnej pracy. Na takie szkolenie można się dostać dzięki skierowaniu przez urząd pracy.

Doradztwo zawodowe – zatrudnieni w urzędach pracy doradcy pomagają osobom niepełnosprawnym w rozpoznaniu ich potrzeb, szukaniu potencjału zawodowego, określeniu możliwości na rynku pracy. Doradztwem zajmuje się również znaczna część fundacji non-profit, a ich działanie w tym zakresie jest finansowane przez PFRON.

Pośrednictwo pracy – osoby niepełnosprawne mogą przeglądać oferty pracy w urzędach pracy, gdzie uzyskają odpowiednią pomoc przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Pośrednictwem zajmują się również organizacje pozarządowe.

Dostępne są również różnego rodzaju ulgi dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomoc podczas jej prowadzenia, a także inne formy wsparcia finansowego.

Skip to content