Kto może korzystać z PFRON i na jakie cele?

hands-2847508_1280

Wsparcie ze strony funduszu mogą otrzymać

  • fundacje,
  • pracodawcy,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby indywidualne. 

Dofinansowanie PFRON można otrzymać na:

  • projekty systemowe realizowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami,
  • projekty związane z rehabilitacją zawodową i społeczną realizowane przez organizacje pozarządowe,
  • przystosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
  • zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej
  •  wsparcie dla indywidualnych osób z niepełnosprawnościami 

Skip to content